Przejdź do sklepu

Przejdź do sklepu

Zobacz więcej

Nasze produkty

Nasze produkty

Zobacz więcej

Dojazd
Poradnik

Poradnik

Zobacz więcej

Zostań naszym partnerem

Zostań naszym partnerem

Zobacz więcej

KOŚNO PASTWISKOWA CENT-1

       Mieszanka traw na gleby narażone na wysychanie. Mieszanka wieloletnia przeznaczona do użytkowania przemiennego łąkowo - pastwiskowego (na zielonkę, kiszonkę i na siano). Odporność na suszę kupkówki pospolitej, stokłosy i kostrzewy czerwonej wchodzących w skład mieszanki pozwoli na uzyskanie wiernych plonów na glebach przesuszonych. Duży udział życic w mieszance pozwala na uzyskanie paszy smakowitej i produkcyjnej oraz szybkiego odrostu po skoszeniu lub wypasaniu.

OPAKOWANIE: - WOREK: 10 kg

KOŚNO PASTWISKOWA CENT-2

       Mieszanka traw na gleby o uregulowanych stosunkach wodnych. Mieszanka traw przeznaczona do zakładania pastwisk na terenie trwałych użytków zielonych oraz na gruntach ornych. Przy prawidłowym użytkowaniu uzyskuje się do 5 odrostów w ciągu sezonu. Wysoki udział wysokopiennych życic i smakowitych odmian tetraploidalnych 4 N pozwoli uzyskać paszę wysokiej jakości dla krów mlecznych oraz młodzieży hodowlanej.

OPAKOWANIE: - WOREK: 10 kg

PASTWISKOWA CENT-3

       Mieszanka traw na gleby narażone na wysychanie. Mieszanka traw przeznaczona do zakładania pastwisk na terenie trwałych użytków zielonych oraz na gruntach ornych. Odporność na suszę kupkówki pospolitej, stokłosy i kostrzewy czerwonej pozwala na uzyskanie wiernych plonów na glebach przesuszonych. Wyższy niż w przypadku pozostałych mieszanek udział kostrzew, a także obecność nasion kupkówki pospolitej poprawiają zdolność plonotwórczą. Mieszanka ta przeznaczona jest zarówno do użytkowania kośnego jak i pastwiskowego na trwałych użytkach zielonych, ale także na wieloletnie użytkowanie na gruntach ornych. Udział koniczyny białej pozwala na bardziej ekstensywne zagospodarowanie terenu. Okres użytkowania pastwiska wydłuża się nawet do 10 lat.

OPAKOWANIE: - WOREK: 10 kg

PASTWISKOWA CENT-4

       Mieszanka traw sprawdzająca się nawet w najtrudniejszych warunkach glebowych i klimatycznych naszego kraju. W jej skład wchodzą najwyższej jakości nasiona traw pastewnych. Daje ona wysoki plon zielonki i suchej masy. Odrost skarmiany lub zbierany w odpowiednim momencie charakteryzuje się wysoką wartością odżywczą, ma bardzo dobrą strawność i jest smakowity. Główne cechy produkcyjne zawdzięczamy wysokiemu udziałowi odmian traw tetraploidalnych stanowiących 60% składu mieszanki. Odmiany te lepiej plonują, są bardziej odporne na rdzę, choroby grzybowe i suszę. Ich szybki wzrost, tworzenie zwartej darni i lepsza smakowitość przyczyniają się także do sukcesów gospodarczych rolników związanych z mleczarniami, szczególnie w województwach warmińsko - mazurskim, podlaskim, mazowieckim. Okres użytkowania pastwiska nawet do 15 lat.

OPAKOWANIE: - WOREK: 10 kg

ŁĄKOWA CENT-5

      Gleby torfowe o nieregularnych stosunkach wodnych. Mieszanka traw przeznaczona do zakładania łąk na terenie trwałych użytków zielonych oraz na gruntach ornych. W mieszance zastosowano: wyczyniec łąkowy, mozgę trzcinową, kostrzewę trzcinową oraz mietlice białową, czyli gatunki dobrze znoszące okresowe i nadmierne nawilgotnienie gleby. Zalecana na tereny okresowo zalewowe. Okres użytkowania nawet do 10 lat.

OPAKOWANIE: - WOREK: 10 kg